Resmi Gazete’de bugün (16 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…
 

Yürütme ve İdare Bölümü 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Seçme Kararı 
 
– Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin ŞENTÜRK’ün Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2024/119)
 
Yönetmelikler
 
– Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Tebliğler
 
– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/4)
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)

Yargı Bölümü 

Anayasa Mahkemesi Kararları 
 
– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/34, K: 2024/60 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/126, K: 2024/67 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/137, K: 2024/68 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/195, K: 2024/71 Sayılı Kararı
 
İlan Bölümü 
 
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir